Rodzaj Ferocactus - dodaj do ulubionych
dodaj do ulubionych  >>>
               Ferokaktusy swoją nazwę (od łacińskiego 
ferox - ostry,dziki ) zawdzięczają  swoim  imponują-
cym  rozmiarom  oraz szalonym i barwnym cierniom.
Kaktusy te wywarły bardzo silne wrażenie na białych  
odkrywcach  Nowego Świata, dlatego  też  pierwsze 
opisy botaniczne  tych roślin  pochodzą już z okresu 
podboju Meksyku.


Ferokaktusy to kaktusy duże, a nawet  bardzo duże.
W warunkach naturalnych niektóre gatunki osiągają 
rozmiary  nawet  do 4 m wysokości i 80 cm średnicy.
Zazwyczaj są kulistego kształtu z wyraźnie wciętymi 
żebrami i nawet  w  warunkach uprawy szklarniowej, 
a nawet w naszych domach ( przy odpowiednich wa-
runkach ) dość  szybko  osiągają  znaczne  rozmiary.


Ojczyzną ferokaktusów  są Meksyk oraz  południowe 
stany USA. Kaktusy te, aby przetrwać w tamtym nie-
gościnnym  środowisku, musiały  wykazać  się  ogro-
mnym samozaparciem i wolą przetrwania.Wody jest  
tam jak na lekarstwo - czasem przez  rok nie spada 
ani jedna kropla deszczu. Temperatura często  prze-
kracza 40 stopni Celsjusza - powietrze również jest 
bardzo suche.Występują też znaczne różnice tempe-
ratur między dniem a nocą i często wieją  silne wia-
try. Niełatwo jest tam żyć.Dlatego,gdy tylko spadnie 
deszcz, rośliny  te  muszą  być zdolne  do  pobrania 
odpowiedniej  ilości wody w  bardzo  krótkim  czasie 
oraz umieć ją zmagazynować. 


Ferokaktusy opanowały tę sztukę do perfekcji...
Site best viewed at  1024  x 768  with a version Internet Explorer 6.0 browser.
.
o
Polecam tę stronę !
komu?
wpisz adres e-mail

Twój e-mail
lub podpisz się

Enter